● 
اِلخَميس ١٩ شعبان ١٤٤٥
تحصیلات تکمیلی
 
   
 
زمان و مواد امتحان آزمون جامع دکتری

تاریخ ایجاد   1392/06/18 - 11:28  تعدادمشاهده  3697 بازگشت

 

"قابل توجه دانشجویان دوره دکتری"
 
به اطلاع آن دسته از دانشجویان مقطع دکتری که آمادگی شرکت در آزمون جامع را دارند می رساند، آزمون مذکور در تاریخهای 8 و 9 آبان ماه جاری در محل مرکز مشهد برگزار خواهد شد. لذا دانشجویان واجد شرایط می بایست درخواست کتبی خود را به تحصیلات تکمیلی تحویل نمایند.
 
شرایط شرکت در آزمون:
 
1-       گذراندن کلیه دروس و مطابق سرفصل (دارا بودن نمره در سیستم جامع دانشگاهی گلستان الزامی است).
2-       گواهی قبولی آزمون زبان
 
مواد امتحانی شامل موارد زیر می باشد:
 
 
رشته شیمی آلی
مواد آزمون
تاریخ آزمون کتبی
شیمی پلیمر پیشرفته
شیمی هتروسیکلیک پیشرفته
مباحث نوین در شیمی آلی
شیمی آلی پیشرفته
چهارشنبه 8/8/92  
 
 
رشته شیمی تجزیه
مواد آزمون
تاریخ آزمون کتبی
تحلیل آماری نتایج
روش های حرارتی و سینتیکی در تجزیه
روش های نوین در شیمی تجزیه
شیمی تجزیه پیشرفته
چهارشنبه 8/8/92
 
 
رشته شیمی فیزیک
مواد آزمون
تاریخ آزمون کتبی
شیمی کوانتومی 3
ریاضیات در شیمی فیزیک
ترمودینامیک آماری 2
شیمی فیزیک پیشرفته
چهارشنبه 8/8/92
 
 
رشته شیمی معدنی
مواد آزمون
تاریخ آزمون کتبی
ساختمان و پیوند در ترکیبات معدنی
شیمی پلیمرهای معدنی
مباحث نوین در شیمی معدنی
شیمی معدنی پیشرفته
چهارشنبه 8/8/92