● 
اِلأِثنين ١٩ ذو القعده ١٤٤٥
تحصیلات تکمیلی
 
   
 
اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد فراگیر سال 1389 که مغایرت معدل و مغایرت سهمیه دارند

تاریخ ایجاد   1389/12/24 - 12:23  تعدادمشاهده  6148 بازگشت

نام خانوادگی و نام
شماره شناسنامه
شماره دانشجویی
رشته تحصیلی
آئینه سکینه
643
890346991
ریاضی محض
آپند سیما
1109
890346960
کتابداری
آقاجان حسین
504
890346978
کتابداری
آهنگری الهه
22498
890346986
آمار ریاضی
احمدی مژگان
5
890068081
بیوشیمی
اردلان مطهره
679
890346963
شیمی تجزیه
اسحق قالی باف معصومه
9492
890346967
تاریخ تشیع
القاسی مریم
29051
890346982
جامعه شناسی
امین دوست نصیبه
171
890068098
آمار ریاضی
باصری عباس
4456
890346994
شیمی تجزیه
باغیاری فهیمه
1115
890346995
بیوشیمی
باقر نیا غزاله
1
890068102
ریاضی کاربردی
برجسته زائری فاطمه
2203
890347001
علوم اقتصاد
بورنگ سید جواد
253
890347008
شیمی آلی
پور ریاحی مدوار نعیمه
421
890068107
ریاضی کاربردی
توانا باب اناری مریم
437
890068112
بیوشیمی
توسلیان محمدرضا
443
890347020
آمار ریاضی
توکلی مهناز
451
890347021
ادبیات فارسی
تیموری زهرا
8445
890068113
بیوشیمی
جزینی درچه محمد
292
890347023
تاریخ تشیع
جعفریان دهکردی ابراهیم
8463
890347025
بیوشیمی
جغتایی خدیجه
896
890068117
اقتصاد
جمدر زینب
6430
890347026
علوم اقتصاد
چخماقی معصومه
283
890068121
آمار ریاضی
حاتمی کامل
53652
890347029
کتابداری
حاجی هاشمی رضوان
2363
890347032
فیزیک
حبیبی خراسانی حمیده
701
890347035
شیمی تجزیه
حجتی علی
131
890068124
شیمی آلی
حسینی سید حمید
19486
890347038
شیمی معدنی
حسینی متین فاطمه
24
890347041
تاریخ تشیع
حسینی مریم
312
890347040
فیزیک
حشمتی بهاره
10224
890068135
آمار ریاضی
حیدری فاطمه
5515
890347047
کتابداری
خادمی فدکی سیده نسرین
30
890347050
ادبیات فارسی
خان محمدی سمیه
757
890347053
ریاضی کاربردی
خسروی بیژائم جمشید
496
890347057
فیزیک
خلوصی زهرا
26466
890347058
آمار ریاضی
خیاط زاده سعیده
2223
890147062
بیوشیمی
داغستانی احمد
40526
890068145
جامعه شناسی
رازجو سمیه
4164
890347072
جامعه شناسی
رحیمی سمیه
49
890068157
ادبیات فارسی
رستمی مریم
2788
890347079
ریاضی کاربردی
رشیدی زینب
3731
890347080
ادبیات فارسی
رضایی کهخایی کلثوم
19
890347082
بیوشیمی
روایتی محسن
1904
890068163
ریاضی محض
زارع نیا مریم
293
890068166
جامعه شناسی
زارعی فرزانه
3013
890347087
بیوشیمی
زینعلی سمانه
86
890347090
شیمی آلی
ساکی علی
1
890347091
ریاضی محض
سالاری طیبه
377
890347092
جامعه شناسی
سکندری جواد
1304
890347096
علوم اقتصاد
سنچولی کیوان
4004
890068175
شیمی معدنی
شاکر مقصود
88128
890347101
بیوشیمی
شریفی شبنم
12429
890068181
ادبیات فارسی
شهر آبادی الهه
1173
890347105
شیمی آلی
شهرکی انسیه
168
890068184
ادبیات فارسی
شهیم هروی منیِژه
6355
890347106
ریاضی کاربردی
صمدی سمانه
2445
890347113
علوم اقتصاد
ضیائی سمیه
111
890347117
شیمی تجزیه
طالب سیده ریحانه
9540
890347118
شیمی تجزیه
عباس زاده صدیقه
44
890347126
ادبیات فارسی
عباس نژاد محمد
4
890347127
تاریخ تشیع
عبدالله زاده مکی جواد
1727
890347129
علوم اقتصاد
غلامی پردون محمد علی
305
890347139
کتابداری
غیاثی مهدیه
230
890347143
ریاضی محض
فروتنی الهام
647
890347147
فیزیک
فلاحتی شرق محمد علی
5180
890347150
علوم اقتصاد
فیروزه عنایت
15
890347152
علوم اجتماعی
قاسمی فخر نسرین
1900
890347155
بیوشیمی
قریشی داغیان مریم
7655
890347157
کتابداری
قمبر پور ایور ملیحه
420
890347162
آمار ریاضی
قمری دوزنده مصطفی
1552
890347163
فیزیک
قنبری جمیله
410
890347164
شیمی تجزیه
کاظمی سید مهدی
14
890347168
کتابداری
کاظمی منیره
3853
890068225
شیمی معدنی
کیخای فرزانه حوریه
5787
890347176
ادبیات فارسی
گشتی فهیمه
3066
890347178
آمار ریاضی
مجیدی مهر وحید
7928
890347182
بیوشیمی
محمدیان مرجان
1588
890347188
علوم اقتصاد
موسائی مریم
24
890347200
بیوشیمی
موسوی زرگر شکوه سادات
61640
890068247
شیمی تجزیه
موسوی سارا
3463
890068246
بیوشیمی
مهاجر افسانه
949
890068248
بیوشیمی
مهمان نواز سکینه
82620
890347205
شیمی آلی
میری پور ابرده سید محمد
2897
890347209
شیمی تجزیه
نادر پور مرضیه
425
890347210
کتابداری
ناصرقدسی نفیسه
3175
890347211
آمار ریاضی
نافعی رشید
3623
890068251
کتابداری
نوبخت علی اصغر
304
890347219
ریاضی کاربردی
هراتی مطلق عطیه
1643
890347231
تاریخ تشیع