● 
اِلأَحَّد ١٤ محرم ١٤٤٦
گروه های آموزشی * گروه علوم پایه
 
   
اخبار و اطلاعیه های گروه علوم پایه
قابل توجه دانشجویانی که آز مدار منطقی 1 را انتخاب نموده اند

تاریخ ایجاد   1392/06/23 - 02:20  تعدادمشاهده  2577 بازگشت

دانشجویانی که آزمایشگاه زیر را انتخاب نموده اند، زمان حضور به منظور گروه بندی به شرح ذیل می باشد و در صورت عدم حضور در هنگام گروه بندی دانشجو از لیست مربوطه حذف می شود.

1-  آز مدار منطقی 1 با خانم مهندس اسدی: روز شنبه مورخ 6/7/92 ساعت 11 الی 12، مکان: آزمایشگاه الکترونیک، ساختمان 1، طبقه 2 
Text/HTML