● 
اِلأَحَّد ١٤ محرم ١٤٤٦
گروه های آموزشی * گروه علوم پایه
 
   
اخبار و اطلاعیه های گروه علوم پایه
گروه بندی آزمایشگاههای فیزیک جدید و هسته ای کارشناسی فیزیک مرکز مشهد

تاریخ ایجاد   1392/06/26 - 08:27  تعدادمشاهده  2703 بازگشت

به اطلاع کلیه دانشجویان فیزیک کارشناسی مرکز مشهد می رساند گروه بندی آزمایشگاههای فوق در ساعت 9 صبح روز شنبه 13/7/1392 در محل آزمایشگاه فیزیک جدید برگزار می شود. 
Text/HTML