● 
اِلأَحَّد ١٤ محرم ١٤٤٦
گروه های آموزشی * گروه علوم پایه
 
   
اخبار و اطلاعیه های گروه علوم پایه
قابل توجه دانشجویانی که آز الکترونیک 1 را انتخاب نموده اند

تاریخ ایجاد   1392/07/07 - 11:47  تعدادمشاهده  2581 بازگشت

 دانشجویانی که آزمایشگاه آز الکترونیک 1 را انتخاب نموده اند، زمان حضور به منظور گروه بندی به شرح ذیل می باشد و در صورت عدم حضور در هنگام گروه بندی دانشجو از لیست مربوطه حذف می شود.

 آز الکترونیک 1 با آقای دکتر بنام: روز سه شنبه مورخ 9/7/92 ساعت 10، مکان: آزمایشگاه الکترونیک، ساختمان 1، طبقه 2


 
Text/HTML