● 
اِلأَحَّد ١٤ محرم ١٤٤٦
گروه های آموزشی * گروه علوم پایه
 
   
اخبار و اطلاعیه های گروه علوم پایه
گروه بندی آزمایشگاه پیشرفته فیزیک کارشناسی ارشد

تاریخ ایجاد   1392/07/10 - 08:50  تعدادمشاهده  2888 بازگشت

به اطلاع دانشجویان فیزیک ارشد (گرایش هسته ای) می رساند گروه بندی آزمایشگاه فوق در تاریخ پنج شنبه مورخ 25/7/1392 ساعت 11:30 در محل آزمایشگاه فیزیک جدید انجام می پذیرد. شرکت دانشجویان ثبت نام کرده الزامی است. 
Text/HTML