● 
اِلأَحَّد ٢٠ شوال ١٤٤٣
خدمات آموزشی
 
   
 
بخشنامه در خصوص در خصوص دارندگان مدرک معادل کارشناسی پیوسته, ناپیوسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

تاریخ ایجاد   1391/01/29 - 01:13  تعدادمشاهده  2400 بازگشت

 در خصوص دارندگان مدرک معادل کارشناسی پیوسته, ناپیوسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را به آگاهی می رساند در صورتیکه دوره معادل آنان با مجوز شورای عالی گسترش وزارت متبوع یا سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور برگزار شده باشد دارندگان مدرک مذکور میتوانند در آزمون مقاطع بالاتر شرکت نمایند و در صورت پذیرفته شدن ادامه تحصیل دهند. 
 
 
/>