● 
اِلأَحَّد ١ رجب ١٤٣٩
 
   

 

 

نوبت گیری دانشجویان غیرایرانی برای دریافت هر نوع خدمات از اداره گذرنامه و پلیس مهاجرت خراسان رضوی

تاکید بر رعایت سیلابس دروس توسط اساتید و رعایت پیش نیاز دروس توسط دانشجویان رشته های هنر و معماری

عدم موافقت با درخواست تغییر محل آزمون دانشجویان داخل کشور به خارج از کشور

شیوه اخذ دروس معارف صرفا در نیمسال دوم 97 - 1396

جدول دروس با مهلت ثبت نمره بیش از یک نیمسال تحصیلی

مراحل ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد فراگیر بهمن 96

قابل توجه دانشجویان رشته های هنر، مهندسی معماری و شهرسازی

نحوه اخذ دروس معارفی در آخرین ترم تحصیلی و نیمسال ماقبل آخر

شیوه نامه مهمان شدن در مقطع کارشناسی ارشد

اعلام وضعیت منابع درسی دروس دارای رشته های دارای گرایش با کد فرعی و اصلی . 1

تعریف کد رشته اصلی و عمومی برای رشته های فاقد گرایش ورودی 95 و بعد از آن - لینک اصلاح شد

مراحل خرید و رزرو غذای دانشجویی

آغاز به کار سلف دانشجویی در نیمسال دوم 97 - 1396

قابل توجه دانشجویان رشته های شیمی، مهندسی مدیریت پروژه، صنایع، مکانیک، برق، هوافضا و کشاورزی   
خدمات فناوری اطلاعات

             

          کتابخانه دیجیتال