● 
اِلأَحَّد ٢٠ شوال ١٤٤٣
خدمات آموزشی
 
   
 
بخشنامه معاف شدن دانشجویان ایثارگر (با حداقل 6 ماه سابقه حضور در جبهه) از گذراندن درس آشنایی با دفاع مقدس

تاریخ ایجاد   1391/08/06 - 09:36  تعدادمشاهده  2514 بازگشت 
 
 
/>