● 
اِثَّلاثا ١٨ ذو الحجه ١٤٤٥
دانش آموختگان
 
   
 
تطبیق دروس ارزشی و مهارتی

تاریخ ایجاد   1391/04/05 - 09:11  تعدادمشاهده  4570 بازگشت

 

پیرو بخشنامه 70199/3 مورخ 6/11/88 درخصوص محاسبه نمره دروس ارزشی ،مهارتی ومقدماتی پذیرفته شدگان سال 1386 و 1387 ، یادآور می شود :

1-   حداکثر6 واحد ازدروس ارزشی ،مهارتی ومقدماتی گذرانده دانشجویان جایگزین واحد نگذرانده دانشجو می شود ونیازی به تطبیق واحد ندارد .
2-    درس هایی که از سرفصل گذرانده نمی شود (باتوجه به بند1) در کارتکس خالی بماند و6 واحد ارزشی ،مهارتی و مقدماتی در قسمت دروس اضافی کارتکس ثبت و به بخشنامه فوق اشاره شود .
3- درخصوص دانشجویان ورودی سال 86 فراگیر که واحدهای مقدماتی دوره دانشپذیری ازسرفصل دروس حذف گردیده و دانشجویی موفق به گذراندن آن نشده باشد به شرط داشتن مدرک پیش دانشگاهی نیازی به گذراندن درسهای مقدماتی (دانشپذیری) نمی باشد .
4-    دروس ارزشی ،مهارتی در معدل ترم محاسبه می گردد ولی در معدل کل محاسبه نمی شود.

تبصره مهم : 6 واحددرسی جایگزین (مطابق بند1) همانند سایر دروس ثبت می شود ودر معدل ترم و کل محاسبه می شود.