● 
اِلخَميس ٨ شعبان ١٤٤١
امتحانات
 
   
 
تغییر در نوع آزمون ،ساعت آزمون و منبع آزمون برخ از دروس نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90

تاریخ ایجاد   1391/02/05 - 12:28  تعدادمشاهده  5643 بازگشت

 

با سلام،باعنایت به تغییر در نوع آزمون برخی از دروس( جدول پیوست) ،تصحیح ساعت آزمون یکی از دروس و تغییر منبع دو عنوان درسی در نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90.
دا
 دانلود کنید

 

ردیف
رشته تحصیلی
نام درس
کد درس
نام منبع جایگزین
مولف
انتشارات
1
علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی (چند بخشی)
در آمدی بر نقش هنر در مدارس
1211053
آموزش هنر
مینو واثقی
پیام نور
2
کارشناسی ناپیوسته امور تربیتی
کاربرد هنرهای نمایشی و سرود در فعالیت های پرورشی 1
1211438
آموزش هنر
مینو واثقی
پیام نور
3
مهندسی معماری
بیان معماری 2
1814025
ساعت آزمون از 30:10- 08:03 به 10:00- 08:00 اصلاح گردید.
طبق نامه شماره 2470/3/د مورخ 29/1/91