● 
اِلخَميس ١٥ شعبان ١٤٤١
امتحانات
 
   
 
آخرین مهلت پیگیری نمرات اعلام نشده

تاریخ ایجاد   1395/02/18 - 10:29  تعدادمشاهده  1733 بازگشت

 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند: با توجه به مصوبه شماره 862/1205/د مورخ 6/2/1395 شورای آموزشی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی در خصوص نمرات اعلام نشده، آخرین مهلت پیگیری نمرات اعلام نشده سنوات گذشته تا تاریخ 25 اردیبهشت 1395 می باشد. دانشجویان محترم نسبت به پیگیری نمرات اعلام نشده خود از طریق اساتید محترم درس مربوطه اقدام نمایند. در صورت عدم  پیگیری نمره مسئولیت ثبت نمره صفر یا غیبت در هر درس برعهده دانشجو می باشد. نمره ثبت شده توسط اساتید قابل تغییر نخواهد بود.

اداره امتحانات دانشگاه پیام نور مرکز مشهد