● 
اِلخَميس ١٥ شعبان ١٤٤١
امتحانات
 
   
 
اطلاعیه در خصوص نحوه برگزاری آزمون تغییر رشته (مقطع کارشناسی پیوسته) از طریق بند ج سال 1390

تاریخ ایجاد   1390/02/24 - 11:24  تعدادمشاهده  3533 بازگشت