● 
اِلخَميس ١٥ شعبان ١٤٤١
امتحانات
 
   
 
اطلاعیه در خصوص تاریخ ادبیات دوره دوم عباسی بعنوان درس ریزشی

تاریخ ایجاد   1390/09/08 - 12:03  تعدادمشاهده  3682 بازگشت

 

با توجه به وارد بودن اعتراض دانشجویان در خصوص درس تاریخ ادبیات دوره دوم عباسی با شماره درس 1230037 در نیمسال دوم 90-89 آزمون مجدد این درس به صورت ریزشی همراه با آزمون های پایان ترم 3901 برگزار خواهد شد. متعاقبلا" مسیر وتاریخ ثبت نام اعلام می گردد.