● 
اِلأَحَّد ٢٨ ربيع الاول ١٤٣٩
تحصیلات تکمیلی
 
   
 
جایگزینی درس "روش های حل مسئله" با درس "روش تحقیق پیشرفته" برای دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ورودی 95

تاریخ ایجاد   1396/07/16 - 11:19  تعدادمشاهده  103 بازگشت