● 
اِلأِثنين ١٧ ذو الحجه ١٤٤٥
تحصیلات تکمیلی
 
   
 
در خصوص مغایرت معدل دانشجویان کارشناسی ارشد فراگیر89

تاریخ ایجاد   1390/03/28 - 10:47  تعدادمشاهده  3595 بازگشت

درخصوص مغایرت معدل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد فراگیر 89 به آگاهی می رساند: دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رسمی نیز که به علت مغایرت معدل موفق به ثبت نام در نیمسال اول 90-89 نشده اند مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات و بدون پرداخت شهریه در نظر گرفته شود