● 
اِلأِثنين ١٧ ذو الحجه ١٤٤٥
تحصیلات تکمیلی
 
   
 
تاریخ آزمون مجدد درس کنترل متابولیسم در مقطع کارشناسی ارشد

تاریخ ایجاد   1390/03/28 - 10:53  تعدادمشاهده  2780 بازگشت

نظر به اينكه سوالات درس كنترل متابوليسم در مقطع كارشناسي ارشد با كد 1112143 رشته بيوشيمي در تاريخ 17/3/90 اشتباه ارسال گرديده بود بدينوسيله تاريخ آزمون مجدد اين درس روز دوشنبه مورخ 20/4/90 ساعت 30/12 -30/10 اعلام مي گردد