● 
اِسَّبِت ٢ ذو الحجه ١٤٤٣
تحصیلات تکمیلی
 
   
 
در خصوص تغییرشیوه دانشجویان ورودی 1397

تاریخ ایجاد   1399/04/21 - 08:09  تعدادمشاهده  552 بازگشت

 باسلام واحترام، پیرو بخشنامه شماره 3223/3/د مورخ 99/2/3 در خصوص تغییرشیوه دانشجویان ورودی 1397 که پایان نامه را اخذ نموده و تقاضای تغییرشیوه دارند،"حسب درخواست مدیرکل محترم دفتر تحصیلات تکمیلی" به اطلاع می‌رساند: با توجه به پیگیری و تماس‌های برخی همکاران مراکز و واحدها در خصوص اخذ تأئید استاد راهنما و مشاور جهت تغییرشیوه دانشجویان موضوع بخشنامه شماره 3223/3/د مورخ 03/02/1399، بدیهی است اعمال تغییرشیوه دانشجویانی که مشمول بخشنامه فوق می باشند ولی پروپوزال آنها تصویب نشده است با تأئید گروه آموزشی پژوهشی و رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط امکانپذیر است.  
 
 
/>