● 
اِلأِثنين ١٧ ذو الحجه ١٤٤٥
تحصیلات تکمیلی
 
   
 
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ریاضی

تاریخ ایجاد   1390/08/04 - 09:24  تعدادمشاهده  3529 بازگشت

 

نظر به لزوم جمع آوری آخرین اطلاعات جهت درج در پرونده دانشجویان لطفاً جدول پیوست (فایل جدول)را تا تاریخ 5/8/90 به آدرس زیر ارسال نمایید. A_heidari@pnu.ac.ir
کلیه دانشجویان
 
نام و نام خانوادگی
شماره دانشجویی
شاخه-
گرایش
تعداد واحد گذرانده شده
تعداد جبرانی گذرانده شده
معدل تاکنون
فراگیر
پژوهش محور
آموزش محور
سنتی
مجازی
تلفن همراه
رشته-شاخه کارشناسی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دانشجویانی که پایان نامه شان تصویب شده
 
نام و نام خانوادگی
عنوان سمینار
عنوان پایان نامه(درصورت تصویب)
استاد راهنما
استاد مشاور
زمان تصویب طرح پایان نامه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
توجه:
·       در صورت عدم ارسال به موقع مسئولیت هر نوع عواقبی بر عهده دانشجو می باشد.
·       در صورت عدم انتخاب پایان نامه لازم نیست، اطلاعات مربوطه تکمیل گردد؛ اما الزامی است، مابقی اطلاعات ارسال شود
 مدیر گروه ارشد ریاضی-دکتر عقیله حیدری