● 
اِلأَحَّد ١٤ محرم ١٤٤٦
 
   
 
نحوه تنظیم سند محضری دانشجویان متقاضی دریافت وام دانشجویی

تاریخ ایجاد   1399/08/24 - 02:04  تعدادمشاهده  1308 بازگشت

دانشجویان محترمی که با تقاضای وام دانشجویی آنها موافقت می گردد می بایست با دریافت فرم نمونه تنظیم سند تعهد محضری از سایت مرکز مشهد (خدمات دانشجویی- فرمها) به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند و با حضور یک نفر ضامن که باید کارمند رسمی یا پیمانی باشد (برای کارشناسی و کارشناسی ارشد) و (دو نفر ضامن کارمند رسمی برای دانشجویان دکتری)  سند مذکور را عین متن نمونه فرم تعهد محضری یاد شده تنظیم و همراه با تصویر آخرین حکم کارگزینی و نامه کسر از حقوق ضامن یا ضامنین و تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه ضامن یا ضامنین و وام گیرنده طبق تاریخی که به صورت پیامک اعلام شده است به اداره خدمات دانشجویی تحویل نمایند. توجه داشته باشید ،ضامن نباید بازنشسته باشد.

سند تعهد محضری تنظیم شده ، برای دریافت وام در طول دوره تحصیلی دانشجو کفایت می کند.