● 
اِثَّلاثا ٢٤ شعبان ١٤٤٥
 
   
 
چاپ مقاله عضو علمی مرکز مشهد جناب آقای دکتر دادمهر در مجله BIOSENSORS and BIOELECTRONICS

تاریخ ایجاد   1402/03/22 - 05:11  تعدادمشاهده  72 بازگشت

چاپ مقاله عضو علمی مرکز مشهد جناب آقای دکتر دادمهر تحت عنوان  
Dual mode fluorometric and colorimetric detection of matrix metalloproteinase MMP-9 as a cancer biomarker based on AuNPs@gelatin/AuNCs nanocomposite

در مجله BIOSENSORS and BIOELECTRONICS با ضریب تاثیر 12.545 را به ایشان و جامعه علمی دانشگاه پیام نور تبریک عرض نموده و سربلندی و موفقیت های روزافزون برای ایشان و تمامی خانواده بزرگ دانشگاه پیام نور را از خداوند متعال خواستاریم.