● 
اِلأَحَّد ١٤ محرم ١٤٤٦
 
   
 
برگزاری انتخابات انجمن اسلامی در مرکز مشهد

تاریخ ایجاد   1403/03/27 - 10:30  تعدادمشاهده  94 بازگشت

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، انتخابات انجمن اسلامی مرکز مشهد با حضور دانشجویان در محوطه دانشگاه پیام نور مرکز برگزار گردید.