● 
اِثَّلاثا ١٥ شوال ١٤٤٣
 
   
 
سلف دانشجویی دانشگاه پیام نور مشهد با امکانات پیشرفته راه اندازی شد

تاریخ ایجاد   1391/08/17 - 07:44  تعدادمشاهده  2854 بازگشت

همزمان با شروع سال تحصیلی سلف دانشجویی پیام نور مشهد در فضایی جدید با امکاناتی در شأن دانشجویان محترم مورد بهره برداری قرار گرفت.

جهت رفاه دانشجویان و سرعت بخشیدن به روند کار، سیستم اتوماسیون تغذیه نصب شده است. به طوری که دانشجو می تواند کارت الکترونیکی تغذیه خود را آناً دریافت نموده و از طریق سامانه الکترونیکی به خرید اینترنتی غذای خود اقدام نماید.
این سلف در حال حاضر آمادگی پذیرش بالغ بر 700 دانشجو را در یک زمان دارد.