● 
اِثَّلاثا ١٥ شوال ١٤٤٣
 
   
 
کتاب اول دانشگاه پیام نور مشهد

تاریخ ایجاد   1392/02/18 - 08:57  تعدادمشاهده  1813 بازگشت

امور فرهنگی دانشگاه پیام نور مشهد در نظر دارد اقدام به چاپ کتابی تحت عنوان "کتاب اول" که شامل توانمندی های دانشگاه می باشد، نماید. در این کتاب معرفی کارکنان، اساتید، دانشجویان نخبه، تشکل ها و نشریات دانشجویی صورت خواهد پذیرفت. جهت ارسال اطلاعات به مجتمع فرهنگی، اتاق نشریات، آقای رضوانی مراجعه فرمایید و یا از طریق ایمیل زیر اخبار خود را ارسال نمایید.

payame_razavi@yahoo.com