● 
اِثَّلاثا ١٥ شوال ١٤٤٣
 
   
 
به رنگ امتحانات

تاریخ ایجاد   1392/02/30 - 11:04  تعدادمشاهده  1513 بازگشت

 دانشگاه پیام نور مرکز مشهد نیز همچون سایر دانشگاه های دیگر با توجه به نزدیکی به فصل امتحانات به رنگ امتحانات درآمد. چیدمان های لازم بویژه در واحد فرهنگی صورت پذیرفت تا دانشجویان با آرامش خاطر در آزمون ها شرکت نمایند.