● 
اِثَّلاثا ١٥ شوال ١٤٤٣
 
   
 
استفاده از استاد مشاور در کانونهای فرهنگی هنری مرکز

تاریخ ایجاد   1392/04/10 - 01:22  تعدادمشاهده  1425 بازگشت

 معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نظر دارد تا در سال 92 نسبت به نوآوری و شکوفایی هر چه بیشتر استعدادهای موجود در دانشگاه ها در حوزه فعالیت های کانون های فرهنگی قدم هایی نو بردارد. لذا با توجه به تجربه موفق انجمن های علمی و کانون های فرهنگی در استفاده از ظرفیت اساتید مشاور و همچنین استفاده از ظرفیت فرهنگی آیین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی، مقرر گردیده جهت هر یک از کانون های فرهنگی مرکز (کانون هلال احمر، جامعه دانشجویان و قرآن و عترت) یک استاد مشاور از اعضای محترم هیأت علمی با توجه به تخصص مورد نیاز هر کانون استفاده شود.

از این پس، کانون های دانشگاه می توانند از تجارب ارزنده و تخصص های اساتید هیأت علمی بهره برند و این امر، گامی در جهت پیوند هر چه بیشتر دانشجویان با اساتید خواهد بود و بالتبع نتایج بهتری حاصل خواهد شد.