● 
اِثَّلاثا ١٥ شوال ١٤٤٣
 
   
 
اولین جلسه کمیته فرهنگی مرکز مشهد تشکیل گردید

تاریخ ایجاد   1392/06/19 - 12:10  تعدادمشاهده  1183 بازگشت

اولین جلسه کمیته فرهنگی مرکز مشهد در روز دوشنبه مورخه 19/6/92 ساعت 8:30 صبح در محل دفتر امور فرهنگی با حضور اعضا برگزار گردید.

در ابتدای جلسه، مسئول محترم امور فرهنگی ضمن تشکر از حضور اعضا، گزارشی از عملکرد امور فرهنگی در نیمسال دوم 92-91 ارائه دادند. سپس درخصوص محل ساخت مجتمع فرهنگی مرکز، تشکیل انجمن خیرین و همچنین چشم انداز و برنامه های فرهنگی کوتاه مدت و بلندمدت دانشگاه تبادل افکار و آرا گردید.