● 
اِثَّلاثا ١٥ شوال ١٤٤٣
 
   
 
اولین جلسه حلقه صالحین بسیج اساتید مرکز مشهد برگزار گردید

تاریخ ایجاد   1392/06/25 - 01:43  تعدادمشاهده  1183 بازگشت

اولین جلسه حلقه صالحین بسیج اساتید مرکز در مجتمع فرهنگی برگزار شد.

این کارگروه که متشکل از 13 استاد بسیجی است، اولین جلسه خود را روز یکشنبه مورخ 24/6/92 با هدف افزایش بصیرت و آگاهی در بین اساتید و بالتبع آن، در بین دانشجویان تشکیل دادند.
در این جلسه، مصوب گردید که اعضاء گروه طرح پژوهشی مشترکی را در این راستا انجام دهند و اعضا درخصوص برنامه ها و فعالیت های پیش رو و برگزاری منظم جلسات نظرات خود را بیان نمودند.