● 
اِثَّلاثا ١٥ شوال ١٤٤٣
 
   
 
اولین جلسه کمیته استقبال دانشجویان جدیدالورود

تاریخ ایجاد   1392/07/01 - 08:52  تعدادمشاهده  1709 بازگشت

اولین جلسه کمیته استقبال از دانشجویان جدیدالورود در روز یکشنبه مورخ 31/6/92 تشکیل شد.

در این جلسه مقرر گردید که جشن استقبال از دانشجویان جدیدالورود در مهرماه برگزار گردد.
همچنین اعضای جلسه درخصوص نحوه برگزاری، سین برنامه ها و تشکیل کمیته دانشجویی استقبال به هم اندیشی پرداختند.