● 
اِثَّلاثا ١٥ شوال ١٤٤٣
 
   
 
جلسه بسیج خواهران با مسئول فرهنگی در رابطه با عفاف و حجاب برگزار شد

تاریخ ایجاد   1392/07/28 - 10:44  تعدادمشاهده  2291 بازگشت

 جلسه ای میان مسئول امور فرهنگی مرکز با اعضاء بسیج خواهران پیرامون عفاف و حجاب برگزار شد.
 

در این جلسه مسئول امور فرهنگی بر اهمیت فرهنگ سازی حجاب و آثار و برکاتی که حجاب در جامعه دارد، تأکید کردند و پیشنهادهایی را در رابطه با راهبردی کردن مسائل عفاف و حجاب در دانشگاه پیام نور بیان کردند.