● 
اِلأِثنين ١١ صفر ١٤٤٠
 
   
 
دیدار دبیران انجمن های علمی با رئیس مرکز مشهد

تاریخ ایجاد   1396/08/22 - 10:05  تعدادمشاهده  220 بازگشت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دبیران انجمن های علمی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد با حضور در دفتر رئیس مرکز مشهد با سرکار خانم دکتر ضیائی دیدار نمودند.

در این جلسه دبیران انجمن های علمی یک به یک مشکلات دانشجویی و دانشگاه را به ریاست مرکز مشهد منتقل نمودند و سرکار خانم دکتر ضیائی به کلیه موارد پاسخ دادند.

گفتنی است به منظور ارتباط مستقیم با ریاست مرکز نیز لینکی در سایت مرکز مشهد راه اندازی گردیده است که کلیه دانشجویان می توانند انتقادات و پیشنهادات خود را به طور مستقیم با رئیس مرکز مشهد در میان بگذارند.