● 
اِسَّبِت ٦ ربيع الثاني ١٤٤٠
 
   
 
برگزاری انتخابات انجمن اسلامی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد

تاریخ ایجاد   1396/12/23 - 09:24  تعدادمشاهده  285 بازگشت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، هفدهمین دوره انتخابات انجمن اسلامی با حضور 580 نفر از دانشجو در مورخ 8 و 9 اسفند 96 برگزارگردید. و نتایج آن بدین شرح می باشد:

آقایان:محمد قربانی و محمد مهدی حمیدی

خانم ها:مهدیه روحانی فر،فاطمه شریعتی و طاهره سید عزیزی

به عنوان اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان پیام نور مشهد مشخص شدند.

در پی جلسه و مراودات حاصله ی شورای مرکزی ،جناب آقای  محمد قربانی به اتفاق نظر اعضا به عنوان دبیر هفدهمین دوره ی شورای مرکزی انجمن اسلامی و سرکار خانم مهدیه روحانی فر به عنوان نایب دبیر مجموعه و مسئول واحد خواهران منصوب گردیدند.