● 
اِلأَربِعا ١٨ شعبان ١٤٤٠
 
   
 
برگزاری دهمین نشست ریاست مرکز با دانشجویان

تاریخ ایجاد   1397/09/13 - 09:10  تعدادمشاهده  108 بازگشت

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، دهمین نشست ریاست  با دانشجویان در دفتر ریاست مرکز مشهد ، برگزار گردید.

دراین دیدارها دانشجویان بدون واسطه با سرکار خانم دکتر ضیائی ملاقات و درخواست های خود را باایشان مطرح می نمایند.