● 
اِلخَميس ٢٤ صفر ١٤٤١
 
   
 
حضور دانشجویان مرکز مشهد در کارگاه نشریات

تاریخ ایجاد   1398/04/18 - 10:10  تعدادمشاهده  81 بازگشت

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، به همت اداره فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه پیام نور خراسان رضوی کارگاه مقدماتی نشریات دانشجویی برگزار گردید. دراین کارگاه تعدادی از دبیران انجمن های علمی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد نیز حضور داشتند.

گفتنی است طبق برنامه ریزی انجام شده از سوی رئیس فرهنگی مرکز مشهد با 16 دبیر انجمن علمی مرکز مشهد مقرر گردیده که از اوایل مهرماه سال جاری کلیه انجمن علمی های دانشگاه هر کدام یک نشریه علمی چاپ و در بین دانشجویان توزیع نمایند.