● 
اِسَّبِت ١٤ شوال ١٤٤١
 
   
 
جلسه مدیرفرهنگی مرکز با دبیران انجمن های علمی

تاریخ ایجاد   1398/07/16 - 11:20  تعدادمشاهده  146 بازگشت

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، به منظور ایجاد آشنایی نودانشجویان با رشته های تحصیلی خود و همچنین آشنایی با اساتید و مدیران گروه استانی مقرر گردید ، شنبه 20 مهر از ساعت 9/30 الی 11/30 با حضور نودانشجویان جلسه آشنایی برگزار گردد.

در همین راستا و به منظور ساماندهی این برنامه ، قناد رئیس اداره فرهنگی مرکز مشهد طی جلسه ای با حضور دبیران انجمن علمی ضمن اشاره به رئوس فعالیت ها در این روز ، خواستار حضور پرشور انجمن های علمی دراین حرکت علمی شدند و وظایف هریک از انجمن ها را اعلام نمودند. دراین جلسه دبیران انجمن های علمی نیز سوالات خود را در خصوص برنامه فوق اعلام و جواب خود را دریافت داشته و آمادگی خودرا با برنامه های دانشگاه اعلام نمودند.