● 
اِلخَميس ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٢
 
   
 
نیازسنجی دوره های آموزشی ویژه فراغت تابستانی دانشجویان شاهد و ایثارگر

تاریخ ایجاد   1399/05/07 - 10:56  تعدادمشاهده  106 بازگشت

 


دانشجویان متقاضی با شماره های داخلی  اداره فرهنگی مرکز مشهد تماس حاصل فرمایند.

آقای قناد سرپرست اداره فرهنگی :  226

آقای جلالی  :  253

آقای تقوی :   109

خانم آسیا : 442

شماره تلفن مرکز مشهد : 5-38683002