● 
اِلأَحَّد ١٤ محرم ١٤٤٦
گروه های آموزشی * گروه علوم پایه
 
   
اخبار و اطلاعیه های گروه علوم پایه
قابل توجه دانشجویان رشته فیزیک درخصوص آزمایشگاه فیزیک پایه 1 و 2

تاریخ ایجاد   1390/09/12 - 10:25  تعدادمشاهده  2521 بازگشت

 

به اطلاع کلیه  دانشجویان درس آزمایشگاه فیزیک پایه 1 و2 در نیمسال  اول  91-90 می رساند، امتحان تئوری پایان ترم به شرح ذیل برگزار می گردد:
  آزمایشگاه فیزیک پایه 1 کلیه رشته ها
روز چهارشنبه مورخه 30/09/1390
ساعت 18الی 19
آزمایشگاه فیزیک پایه  2 کلیه رشته ها
روز چهارشنبه مورخه 30/09/1390
ساعت 19الی 20

توجه: مکان امتحان، زیر زمین ساختمان شماره 4 می باشد. 
Text/HTML