● 
اِلأَحَّد ١٤ محرم ١٤٤٦
گروه های آموزشی * گروه علوم پایه
 
   
اخبار و اطلاعیه های گروه علوم پایه
اطلاعیه گروه بندی آزمایشگاه فیزیک جدید1 و فیزیک هسته ای 1 نیمسال دوم 91-90

تاریخ ایجاد   1390/11/16 - 02:45  تعدادمشاهده  2586 بازگشت

 

اطلاعیه گروه بندی آزمایشگاه فیزیک جدید1 و فیزیک هسته ای 1 نیمسال دوم 91-90
به اطلاع دانشجویان  رشته فیزیک میرساند گروه بندی به صورت حضوری در تاریخ  6/12/90 شنبه از ساعت 12-9 در محل آزمایشگاه فیزیک جدید واقع در ساختمان 2 انجام میپذیرد.عدم مراجعه دانشجو در تاریخ  مذکور به منزله حذف درس میباشد.


 
Text/HTML