● 
اِلأِثنين ١٦ شعبان ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه علوم پایه
 
   
اخبار و اطلاعیه های گروه علوم پایه
امتحان نهایی آزمایشگاههای فیزیک جدید و فیزیک هسته ای کارشناسی فیزیک

تاریخ ایجاد   1392/08/28 - 10:54  تعدادمشاهده  2590 بازگشت

به اطلاع دانشجویان ذینفع می رساند امتحان نهایی آزمایشگاههای فوق روز سه شنبه 19/9/1392 ساعت 10 صبح در ساختمان 3 کلاس 202 برگزار می گردد. 
Text/HTML