● 
اِلأِثنين ٨ رجب ١٤٤٤
گروه های آموزشی * گروه علوم پایه
 
   
اخبار و اطلاعیه های گروه علوم پایه
گروه بندی آزمایشگاه پیشرفته فیزیک ارشد (گرایش هسته ای) و فیزیک جدید و هسته ای فیزیک کارشناسی ـ اصلاحیه

تاریخ ایجاد   1393/07/09 - 08:03  تعدادمشاهده  2500 بازگشت

به اطلاع دانشجویان می رساند:
گروه بندی آزمایشگاه پیشرفته فیزیک ارشد (گرایش هسته ای) در نیمسال اول 93-94 روز پنج شنبه 17 مهر 93 ساعت 11:30 و گروه بندی و تشکیل آزمایشگاههای فیزیک جدید و هسته ای کارشناسی فیزیک روز سه شنبه 22 مهر ساعت 10 صبح در محل آزمایشگاه فیزیک جدید انجام می گیرد.

  
Text/HTML

 

 

 
 
 
/>