● 
اِلأَحَّد ١٤ محرم ١٤٤٦
گروه های آموزشی * گروه علوم پایه
 
   
اخبار و اطلاعیه های گروه علوم پایه
قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد ریاضی

تاریخ ایجاد   1390/04/27 - 02:10  تعدادمشاهده  3168 بازگشت

 

نظر به لزوم جمع آوری آخرین اطلاعات جهت درج در پرونده دانشجویان لطفاً جدول پیوست (فایل جدول) را تا تاریخ 5/6/90 به آدرس زیر ارسال نمایید.
توجه:
·        در صورت عدم ارسال به موقع مسئولیت هر نوع عواقبی بر عهده دانشجو می باشد.
·        در صورت عدم انتخاب پایان نامه لازم نیست، اطلاعات مربوطه تکمیل گردد؛ اما الزامی است، مابقی اطلاعات ارسال شود.

 

کلیه دانشجویان
 
نام و نام خانوادگی
شماره دانشجویی
شاخه-
گرایش
تعداد واحد گذرانده شده
تعداد جبرانی گذرانده شده
معدل تاکنون
فراگیر
پژوهش محور
آموزش محور
 
سنتی
مجازی
رشته-شاخه کارشناسی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دانشجویانی که پایان نامه شان تصویب شده
 
عنوان سمینار
عنوان پایان نامه(درصورت تصویب)
استاد راهنما
استاد مشاور
زمان تصویب طرح پایان نامه
 
 
 
 
 
 
 


 
Text/HTML