● 
اِلأَحَّد ١٤ محرم ١٤٤٦
گروه های آموزشی * گروه علوم پایه
 
   
اخبار و اطلاعیه های گروه علوم پایه
قابل توجه دانشجویان شیمی

تاریخ ایجاد   1390/06/05 - 09:59  تعدادمشاهده  2950 بازگشت

 

با توجه به پاره ای تعمیرات در فضای آزمایشگاه، جلسات باقی مانده آزمایشگاه های
شیمی از شنبه 5/6/1390 آغاز خواهد گردید.
بدیهی است نحوه برگزاری تغییر نکرده و بنابراین در شنبه 5/6/1390، یکشنبه 6/6 و دوشنبه 7/6 به ترتیب جلسات لغو شده 3/5، 4/5 و 5/5 برگزار می گردد.


 
Text/HTML