● 
اِلأَحَّد ١٤ محرم ١٤٤٦
گروه های آموزشی * گروه علوم پایه
 
   
اخبار و اطلاعیه های گروه علوم پایه
قابل توجه دانشجویان محترم رشته شیمی کاربردی

تاریخ ایجاد   1390/06/22 - 09:51  تعدادمشاهده  2489 بازگشت

 

در این نیمسال تنها یک کدگروه آزمایشگاه شیمی صنعتی ارائه گردیده است که منحصراً دانشجویان ترم آخر مجاز به انتخاب آن می باشند.
سایر دانشجویان می توانند، در نیمسال آینده که تعداد گروه های بیشتری ارائه می شود، این درس را انتخاب نمایند.
بدیهی است، در صورت انتخاب اشتباه ناگزیر از حذف کد مورد اشاره خواهید بود.
 
از همکاری شما سپاسگزاریم.


 
Text/HTML