● 
اِلأَحَّد ١٤ محرم ١٤٤٦
گروه های آموزشی * گروه علوم پایه
 
   
اخبار و اطلاعیه های گروه علوم پایه
اطلاعیه گروه بندی آزمایشگاههای فیزیک پایه 1 و2 (کلیه رشته ها)

تاریخ ایجاد   1390/07/03 - 11:45  تعدادمشاهده  3302 بازگشت

گروه بندی آزمایشگاههای فیزیک پایه 1و2 کلیه رشته ها برای نیمسال اول 91-90 به صورت حضوری ودر محل آزمایشگاه فیزیک واقع در ساختمان شماره 1 در تاریخهای 05/07/1390 و 06/07/1390 از ساعت 8 الی 12 صبح انجام می پذیرد. دانشجویان با در دست داشتن برک انتخاب واحد نیمسال اول 91-90 و با توجه به برنامه کلاسی که در همان زمان اعلام میگردد تعیین وقت نموده و نام خود را در یکی از کلاسها ثبت می نمایند. بدیعی است پس از تعیین کلاس تغییر آن امکان پذیر نمیباشد. ضمنآ شروع کلاسها از 16/07/1390 شنبه و طبق برنامه خواهد بود. 
Text/HTML