● 
اِلأَحَّد ١٤ محرم ١٤٤٦
گروه های آموزشی * گروه علوم پایه
 
   
اخبار و اطلاعیه های گروه علوم پایه
اطلاعیه گروه بندی آزمایشگاههای فیزیک3 و فیزیک جدید1 رشته فیزیک

تاریخ ایجاد   1390/07/03 - 02:36  تعدادمشاهده  2548 بازگشت

گروه بندی آزمایشگاههای فیزیک پایه3وفیزیک جدید1 برای نیمسال اول 91-90 به صورت حضوری ودرمحل آزمایشکاه فیزیک واقع درساختمان شماره 1در تاریخهای 05/07/1390و06/07/1390از ساعت 8الی12صبح انجام میپذیرد.دانشجویان با در دست داشتن برگ انتخاب واحد نیمسال اول 91-90 وباتوجه به برنامه کلاسی که در همان زمان اعلام میگرددتعیین وقت نموده و نام خود را در یکی از کلاسها ثبت می نمایند.بدیعی است پس ازتعیین کلاس تغییر آن امکان پذیر نمیباشد.ضمنا شروع کلاسهای آزمایشگاه فیزیک پایه 3از 16/07/1390وفیزیک جدید1 از تاریخ 11/07/1390 خواهدبود.  
Text/HTML