● 
اِلأِثنين ١٧ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه علوم پایه
 
   
اخبار و اطلاعیه های گروه علوم پایه
قابل توجه دانشجویان گروه های 7 و 8 شیمی تجزیه

تاریخ ایجاد   1390/07/25 - 09:12  تعدادمشاهده  2313 بازگشت

 

برگزاری کلاس های شما به ترتیب به دوشنبه صبح (30/13-30/7) و دوشنبه عصر (20-14) انتقال یافت.

لازم به ذکر است اولین جلسه درس از روز دوشنبه 25/7/1390 آغاز می گردد. 
Text/HTML