● 
اِجُّمعَة ١ ذو الحجه ١٤٤٣
گروه های آموزشی * گروه فنی و مهندسی
 
   
اخبار و اطلاعیه های گروه فنی و مهندسی
اطلاعیه در خصوص كليه دانشجوياني كه با استاد آقاي دكتر محمد رمضانپور در نيمسال اول 91-90 درس دارند

تاریخ ایجاد   1390/09/09 - 02:28  تعدادمشاهده  3338 بازگشت

باسمه تعالي

كليه دانشجوياني كه با استاد  آقاي دكتر محمد رمضانپور در نيمسال اول 91-90 درس دارند مي توانند جهت شركت در امتحان ميان ترم كه در يكي از روزهاي جمعه يازدهم يا هيجدهم يا بيست و پنجم آذرماه در ساعت هاي 15 تا 16 و يا 17 تا 18 به ساختمان دانشگاه پيام نور مركز مشهد مراجعه نمايند.چنانچه امكان امتحان براي دانشجو ميسر نبود مي توانند تحقيق كلاسي از درس خود را با استفاده از حداقل ده منبع و مآخذ مرتبط تا آخر آذرماه 1390 به آدرس الكترونيكي ذيل ارسال نمايند.
Mh_ramezanpour@yahoo.com


 
Text/HTML

 

 

 
 
 
/>