● 
اِجُّمعَة ١ ذو الحجه ١٤٤٣
گروه های آموزشی * گروه فنی و مهندسی
 
   
اخبار و اطلاعیه های گروه فنی و مهندسی
قابل توجه دانشجویانی که آز مدار منطقی 1 را انتخاب نموده اند

تاریخ ایجاد   1392/06/23 - 02:32  تعدادمشاهده  1495 بازگشت

 دانشجویانی که آزمایشگاه زیر را انتخاب نموده اند، زمان حضور به منظور گروه بندی به شرح ذیل می باشد و در صورت عدم حضور در هنگام گروه بندی دانشجو از لیست مربوطه حذف می شود.
  آز مدار منطقی 1 با خانم مهندس اسدی: روز شنبه مورخ 6/7/92 ساعت 10 الی 11، مکان: آزمایشگاه الکترونیک، ساختمان 1، طبقه 2

  
Text/HTML

 

 

 
 
 
/>