● 
اِلأَحَّد ١٠ ربيع الاول ١٤٤٣
گروه های آموزشی * گروه فنی و مهندسی
 
   
اخبار و اطلاعیه های گروه فنی و مهندسی
درخصوص دروس آزمایشگاه الکترونیک 1 و آزمایشگاه الکتروینک دیجیتال گروه مهندسی کامپیوتر (استاد ناصر حافظی مطلق)

تاریخ ایجاد   1392/09/18 - 11:08  تعدادمشاهده  2038 بازگشت

به این وسیله به اطلاع می رساند که دروس آزمایشگاه الکترونیک 1 گروه مهندسی پزشکی (استاد ناصر حافظی مطلق) و آزمایشگاه الکتروینک دیجیتال گروه مهندسی کامپیوتر (استاد ناصر حافظی مطلق) در فاصله بین نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 93-92 ارائه خواهد شد، تاریخ شروع کلاسها به اطلاع دانشجویان خواهد رسید.

مرجع درس آزمایشگاه: الکترونیک کاربردی برای دانشجویان مهندسی برق، مهندسی پزشکی و مهندسی کامپیوتر

جلد نخست، آزمایشگاه الکترونیک 1

نوشته: ناصر حافظی مطلق

محل تهیه مرجع: قاسم آباد- استاد یوسفی- استاد یوسفی 17- کتاب جهان نما 
Text/HTML