● 
اِلأِثنين ١٧ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه فنی و مهندسی
 
   
اخبار و اطلاعیه های گروه فنی و مهندسی
برنامه آزمایشگاه های گروه مهندسی برق

تاریخ ایجاد   1393/12/16 - 10:03  تعدادمشاهده  2215 بازگشت

 

برنامه آزمایشگاه های الکترونیک 1 و 2، مدار الکتریکی و اندازه گیری با سرکار خانم اسدی به شرح ذیل می باشد:

آزمایشگاه مدار الکتریکی 1:  یکشنبه ها ساعت 9:30 الی 12:30 و 14 الی 17

آزمایشگاه الکترونیک 1: چهارشنبه ها ساعت 12 الی 15

آزمایشگاه اندازه گیری 1: چهار شنبه ها ساعت 9:30 الی 12:30

آزمایشگاه الکترونیک 2: سه شنبه ها ساعت 11:30 الی 14:30 
Text/HTML